Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi İklimplus’a ait; üyelerine genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulan müşteri memnuniyeti odaklı Üyelik Programı’na üye olmayı ve bu program ve uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.

Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı üyeleri aynı zamanda, diğer İklimsa grubu şirketlerinin uygulayacakları olası sadakat/pazarlama programlarına da üye olurlar. (“Program Ortakları”), İklimsa Şirketleri ile tüm bunların bayi, acente, franchiseları ve ileride katılabilecek diğer şirketlerdir. İklimsa ve/veya Program Ortaklarının, İklimsa Üyelik Programı haricinde müşteri memnuniyeti odaklı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda başka pazarlama uygulamalarını da yürürlüğe koyabileceğini kabul ederim.

Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalar ve programlar çerçevesinde; İklimsa ve/veya Program Ortakları tarafından, şahsıma, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmeme izin veririm.

Program ortaklarına geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim alışveriş ve kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek ticari olarak kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine İklimplus’ın bunu diğer Program Ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri ve diğer şirketler ile paylaşılmasına ve aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece bu firmaların, benimle SMS, İnternet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine rıza ve muvafakat ederim.

Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı üyeliğim sonlandığında dahi verilerimin toplanmasını, Program Ortakları ve devreye alınabilecek diğer programların ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri vd şirketler arasında, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, paylaşılmasını, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

İklimplus’ın herhangi bir şirketine ve/veya şirketlerin iştiraklerine ve/veya bağlı ortaklıklarına tarafımca verilmiş ve/veya şahsıma ilişkin olarak edinilmiş tüm kişisel bilgilerimin İklimsa şirketleri ve/veya bağlı ortaklıklarından herhangi biri ile paylaşılabilmesine muvafakat ederim. Ayrıca kişisel bilgilerimin Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb.) bu firmalar tarafından verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılmasına muvafakat ederim. Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı üyesi müşterinin, dilediği zaman yapacağı yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti, sms, internet, e-mail, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğuna dair gerekli bilgilendirme tarafıma yapılmıştır.

Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı üyesi, 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda 10 gün içinde üyelik sona erer. Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi’nin, kişisel verilerimin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirilmeden, Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi Üyelik Programı şartlarını değiştirebileceğini, programı durdurabileceğini, geçerli koşulları ve programları iletişim kanallarından öğrenebileceğimi ve 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğimi iptal edebileceğini beyan, kabul ve muvafakat ederim.

Üyelik kapsamında verilen kart ve numarasını, kullanıcı adımı ve/veya şifremi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğumu, ek kart dahil olmak üzere kartlarımın kaybolması, çalınması halinde Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi’ne bu durumu derhal bildireceğimi, bu bildirimi yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğumu; kartlarımın kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde, üyelikten doğan tüm haklarımı kaybedeceğimi, üyeliğime ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle şahsıma ait olduğunu kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederim.

Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi tarafından sağlanan hak ve imkanlardan sadece üyeliğim devam ettiği sürece faydalanabileceğimi, üyeliğimin sona ermesi halinde ise biriken puanlar ve tarafıma kazandırılan diğer haklardan faydalanmayacağımı kabul ve beyan ederim. Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi’ne ve diğer program ortaklarına verdiğim bilgilerin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğimi, aksi halde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Üyelik Programı ve diğer programların 18 yaşın üzerindeki ve Türkiye’de yaşayanların üye olabileceğini, bu koşulları ek kart sahipleri de dahil olmak üzere karşıladığımı ve uyuşmazlık halinde Klima Yetkili Satış ve Servis Merkezi ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul ederim.